Økologisk hage og naturens spiskammer

v/ Jorunn Tinglum

Tirsdag 19. november kl. 19.00 på Rygge Frivilligsentral

Jorunn Tinglum fra Svinndal forteller om økologiske hager, naturens spiskammer og Den grønne elgen.

Bevertning og loddsalg. Gratis inngang. Alle er velkommen!

Redd myra - bruk torvfri jord!

På hagekvelden vår den 15. januar hadde SABIMA et interessant foredrag om miljøvennlig hage. Ett av punktene gikk ut på at vi bør unngå å bruke jord som inneholder torv (sphagnum). Som SABIMA sier: "For å få torv må man totalødelegge myra. Først må myra dreneres, deretter graves torva opp. Dette etterlater et ørkenlandskap, og fører til store klimagassutslipp. Med det fjernes ikke bare levestedet til mange dyr og planter, men også et stort og stabilt karbonlager." Torv inneholder dessuten ikke noe næring, slik at du må gjødsle mer.

Vi i Rygge og Moss hagelag støtter selvsagt dette! På SABIMAs hjemmesider finner du en oversikt over hvor du får kjøpt torvfri jord.

Torvfri jord

Om hagelaget

Det norske hageselskap, bedre kjent som Hageselskapet, er en landsomfattende, frittstående og ideell kultur- og miljøorganisasjon. Vårt formål er å fremme hageglede og hagekultur, landskapspleie og nærmiljøsaker til beste for det enkelte menneske, familien og samfunnet. Vi skal derfor være den selvfølgelige kunnskaps-, informasjons- og interesseorganisasjon for alle hageinteresserte i Norge.

Rygge og Moss hagelag er en lokalavdeling av Hageselskapet.

I perioden september til april har vi normalt møter med faglig innhold én gang i måneden. Disse møtene avholdes den tredje tirsdagen i måneden, kl. 19.00 i Rygge Frivilligsentrals lokaler på Bredsand. Møtene er åpne for alle. Kaffe og utlodning.

I tillegg til disse hagekveldene har vi også mange andre aktivititeter, som for eksempel planteloppemarked, turer og hagevandringer.

Kontakt oss pr. epost til : mail@rygge-hagelag.no

Kanskje du vil melde deg inn i hagelaget?

Rygge og Moss hagelag har i dag ca. 200 medlemmer, men vi har plass til mange flere.

Informasjon om medlemsfordeler, etc, finner du her.

 

Til innmeldingsskjema

 

Ranunkel

Program for 2019

15.janSABIMA: "Hagerømlinger og svartelista planter" pluss "Insektsdøden"
19.febLars Gunnar Amundsen: "Lys i hagen"
19.marYvonne Dengin: "Planting i krukker"
25.aprPeter Møller ("Liljemannen"): "Liljer". Fellesmøte med Foreningen Norden
25.maiPlanteloppemarked på Hadeland kultursenter
17.sepHilde Liland: "E-planter"
15.oktSolfrid Christina Hammersmark: "Roser for nybegynnere" + Årsmøte
19.novJorunn Tinglum: "Økologisk hage, grønne elger og naturens spiskammer"

grasrotandelen

FB
Rygge og Moss hagelag
Epost : mail@rygge-hagelag.no
Organisasjonsnummer: 988 954 608