Frøbanken på Rygge bibliotek og frøbytte/-kjøp

Tirsdag 26. oktober kl. 19:00 på Rygge Bibliotek

Rygge og Moss Hagelag inviterer til frødag i samarbeid med Rygge bibliotek.

Her får dere både vite mer om frøbanken på Rygge bibliotek og kanskje dere får tak i noen nye og spennende frø til neste sesong.

Dersom dere har frø fra egne planter, kan dere bytte til dere fra andre. Dersom dere ikke har frø selv, kan dere få noen frøposer. Hagelaget stiller med egne frø fra ulike stauder eller sommerblomster, chilli og annet spiselig, og Rygge Bibliotek har frø.

Du behøver ikke være medlem av Hagelaget for å delta på våre arrangementer.
Velkommen!

Blomsterflue(?) i stjerneskjerm

Vi trenger folk

Dersom du har lyst og inspirasjon til å være med på å påvirke Rygge og Moss hagelags arbeid og utvikling fremover, har vi behov for nye medlemmer til vår valgkomité fra denne høsten og styremedlemmer fra februar 2022.

Send oss gjerne en e-post (mail@rygge-hagelag.no) eller ta kontakt med sekretæren vår, Sidsel Persheim, tlf. 950 38 986 dersom du er interessert.

Bie i honningurt

Planer videre framover

19.oktoberFlyttet til 26. oktober
26.oktoberFrødag på Rygge bibliotek
16.novemberJuletema med Tone Urstad
18.januarDyrking av chili med Per Hallgren
15.februarÅrsmøte
15.marsÅpen
19.aprilPelargonia med Anne Sørensen
??maiPlanteloppemarked
Kløver

Redd myra - bruk torvfri jord!

På hagekvelden vår den 15. januar 2019 hadde SABIMA et interessant foredrag om miljøvennlig hage. Ett av punktene gikk ut på at vi bør unngå å bruke jord som inneholder torv (sphagnum). Som SABIMA sier: "For å få torv må man totalødelegge myra. Først må myra dreneres, deretter graves torva opp. Dette etterlater et ørkenlandskap, og fører til store klimagassutslipp. Med det fjernes ikke bare levestedet til mange dyr og planter, men også et stort og stabilt karbonlager." Torv inneholder dessuten ikke noe næring, slik at du må gjødsle mer.

Vi i Rygge og Moss hagelag støtter selvsagt dette! På SABIMAs hjemmesider finner du en oversikt over hvor du får kjøpt torvfri jord.

Torvfri jord

Om hagelaget

Det norske hageselskap, bedre kjent som Hageselskapet, er en landsomfattende, frittstående og ideell kultur- og miljøorganisasjon. Vårt formål er å fremme hageglede og hagekultur, landskapspleie og nærmiljøsaker til beste for det enkelte menneske, familien og samfunnet. Vi skal derfor være den selvfølgelige kunnskaps-, informasjons- og interesseorganisasjon for alle hageinteresserte i Norge.

Rygge og Moss hagelag er en lokalavdeling av Hageselskapet.

I perioden september til april har vi normalt møter med faglig innhold én gang i måneden. Disse møtene avholdes den tredje tirsdagen i måneden, kl. 19.00 i Rygge Frivilligsentrals lokaler på Bredsand. Møtene er åpne for alle. Kaffe og utlodning.

I tillegg til disse hagekveldene har vi også mange andre aktivititeter, som for eksempel planteloppemarked, turer og hagevandringer.

Kontakt oss pr. epost til : mail@rygge-hagelag.no

Kanskje du vil melde deg inn i hagelaget?

Rygge og Moss hagelag har i dag ca. 200 medlemmer, men vi har plass til mange flere.

Informasjon om medlemsfordeler, etc, finner du her.

 

Til innmeldingsskjema

 

Ranunkel
FB

grasrotandelen

Rygge og Moss hagelag
Epost : mail@rygge-hagelag.no
Organisasjonsnummer: 988 954 608