Viktig melding

"Rom i hagen" med Espen Skarphaugen

Fellesmøte med Østfold roseforening på Bøndenes hus i Råde 25.mai kl.18.30

Møtet vil gå som planlagt, men med en begrensning på 50 deltagere. Alle som vil delta må derfor melde fra om det til oss eller til roseforeningen.

Planteloppemarked

På grunn av koronasituasjonenen må vi dessverre avlyse årets planteloppemarked.

Rose

Hva skjer i 2020?

Hageselskapet Østfold har hvert år gitt ut et hefte med programmet til alle lokallagene i fylket. I år blir det ingen slik årbok siden det koster for mye og er for mye jobb.

En fordel med dette er at lokallagene får bedre tid til å planlegge programmet, da det ikke lenger er en deadline for trykking i begynnelsen av desember.

Vi i Rygge og Moss hagelag er ikke helt i mål ennå, men dette er det vi har så langt:

 

Program for 2020

21.janLudvig Johansson: "Eksotiske planter"
18.febMøte avlyst
(skulle ha vært Per Hallgren med "Dyrking av chili")
17.marMøte avlyst
(skulle ha vært Sigrid Ann Mortensen med "Summende hager")
23.aprMøte avlyst
(skulle ha vært fellesmøte med Foreningen Norden med konservator Svein Norheim)
23.maiPlanteloppemarked avlyst
25.maiEspen Skarphaugen: "Rom i hagen"
OBS! Bøndenes hus i Råde kl.18.30
Samarbeid med Østfold roseforening
15.sepProgram ikke fastsatt
20.oktFørst årsmøte. Deretter Berit Boman Wiik: "I hagen min vil jeg være"
17.novTone Urstad: "Juletema"
Hva skjer

Ny folder

Vi har utarbeidet en ny folder som du kan se her:

Side 1 og 4 i full størrelse

Side 2 og 3 i full størrelse

Folder Rygge og Moss hagelag

Redd myra - bruk torvfri jord!

På hagekvelden vår den 15. januar 2019 hadde SABIMA et interessant foredrag om miljøvennlig hage. Ett av punktene gikk ut på at vi bør unngå å bruke jord som inneholder torv (sphagnum). Som SABIMA sier: "For å få torv må man totalødelegge myra. Først må myra dreneres, deretter graves torva opp. Dette etterlater et ørkenlandskap, og fører til store klimagassutslipp. Med det fjernes ikke bare levestedet til mange dyr og planter, men også et stort og stabilt karbonlager." Torv inneholder dessuten ikke noe næring, slik at du må gjødsle mer.

Vi i Rygge og Moss hagelag støtter selvsagt dette! På SABIMAs hjemmesider finner du en oversikt over hvor du får kjøpt torvfri jord.

Torvfri jord

Om hagelaget

Det norske hageselskap, bedre kjent som Hageselskapet, er en landsomfattende, frittstående og ideell kultur- og miljøorganisasjon. Vårt formål er å fremme hageglede og hagekultur, landskapspleie og nærmiljøsaker til beste for det enkelte menneske, familien og samfunnet. Vi skal derfor være den selvfølgelige kunnskaps-, informasjons- og interesseorganisasjon for alle hageinteresserte i Norge.

Rygge og Moss hagelag er en lokalavdeling av Hageselskapet.

I perioden september til april har vi normalt møter med faglig innhold én gang i måneden. Disse møtene avholdes den tredje tirsdagen i måneden, kl. 19.00 i Rygge Frivilligsentrals lokaler på Bredsand. Møtene er åpne for alle. Kaffe og utlodning.

I tillegg til disse hagekveldene har vi også mange andre aktivititeter, som for eksempel planteloppemarked, turer og hagevandringer.

Kontakt oss pr. epost til : mail@rygge-hagelag.no

Kanskje du vil melde deg inn i hagelaget?

Rygge og Moss hagelag har i dag ca. 200 medlemmer, men vi har plass til mange flere.

Informasjon om medlemsfordeler, etc, finner du her.

 

Til innmeldingsskjema

 

Ranunkel
FB

grasrotandelen

Rygge og Moss hagelag
Epost : mail@rygge-hagelag.no
Organisasjonsnummer: 988 954 608